Aanpak

Verwonderen, schuren, verbinden,
vastpakken en verankeren

Aanpak

Samenwerken is überhaupt niet gemakkelijk, maar al helemaal niet in transities. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid komen we allerlei beren op onze weg tegen. En soms weten we dan ook even niet meer hoe verder te komen, verslapt onze aandacht, komen we niet verder dan die ene waardevolle kiem, zijn er onderling frustraties, lopen we vast in bureaucratie of ontploft zelfs de boel. Zowel in de onderlinge samenwerking in de kerngroep als in de samenwerking met andere betrokkenen.

Echter, alle oplossingen zijn al voor handen. Alleen zien we die niet altijd. De natuur heeft al 3,8 miljard jaar R&D opgebouwd. Al zo’n 50.000 jaar lang vormen wij tribes en leven en werken dus als groepen samen. En ook in het groepsonbewuste – in al haar diversiteit – zit een boel wijsheid verborgen. Door stil te staan, te prikkelen, te doorleven en te verrijken benutten we ieder potentieel. start met 8 initieert en begeleidt (groepen) mensen, teams, communities, ecosystemen en netwerken die zich bezighouden met duurzame transitieopgaves. Mét de nodige kennis, ervaring en inspiratie uit organisatiekunde, antropologie, duurzame ontwikkeling en ecologie, en praktische gereedschappen op zak!

De aanpak van start met 8 is gebaseerd op het volgende model. De duurzame transitieopgave staat centraal. De reis hiernaar toe en ook de eindbestemming zijn onbekend. Om die opgave te realiseren – met allerlei bijkomende onzekerheden en uitdagingen – is er een stevig basiskamp ofwel kerngroep nodig. Om dit organische basiskamp (nader) vorm te geven, voeden we deze met 8 basisprincipes:

 1. wederkerigheid
 2. creëren van beweging
 3. diversiteit
 4. veerkracht
 5. eigenaarschap
 6. harmonie, balans en ritme
 7. collectieve intelligentie
 8. leiderschap

Om die 8 basisprincipes eigen te maken, gaan we volop oefenen door te verwonderen, schuren, verbinden, vastpakken en verankeren. Ervaren wat in de praktijk wel en niet werkt, in het hier en nu. Om uiteindelijk als groep zoveel mogelijk blijvende impact te maken op de betreffende duurzame transitieopgave. Zo hebben de verschillende lagen telkens een wisselwerking met elkaar.

Wanneer kun je met een duurzame transitieopgave bij start met 8 terecht? Onder meer als:

 • je een grotere beweging op gang wilt brengen en/of blijvende impact wilt maken
 • je weerstand of een niet vruchtbare groepsdynamiek ervaart
 • je meer grip wilt krijgen op jouw transitieopgave
 • er sprake is van een herhaling van zetten, het niet écht komen tot een (innovatieve) oplossing, opschaling of doorbraak
 • er veel gepraat wordt over verandering, maar niet doorgepakt wordt in de praktijk
 • je binnen jouw kerngroep (nader) invulling wilt geven aan bijvoorbeeld eigenaarschap, wederkerigheid, diversiteit of leiderschap

Kop koffie, wandeling of kampvuur?